Местоположение

Град Две Могили се намира в източната част на Дунавската хълмиста равнина, в близост до южния бряг на река Дунав.Голяма част от територията му попада в чертите на Природен парк „Русенки Лом”.

read more

Тероар

Релеф

Релефът в землището на лозовите насаждения е хълмисто-ридов и се извисява на южния бряг на река Дунав.

Почви

Карбонатни черноземни почви, нееродирани, със средно песъчливо-глинест състав. Притежават добра въздухо- и водопропускливост.

Климат

Климатът в региона на Крайдунавските низини е с изразено сух, умерено – континентален характер. Високите температури през април и май са благоприятни за нормалното протичане на процесите на опрашване и оплождане на лозата. Голямото количество слънчеви дни и липсата на валежи през месеците септември и октомври благоприятстват зреенето на гроздето.

read more

История

Винарска изба „Две Могили” е създадена през 1947 г. и дълго време е била част от Винпром Русе. На конкурса “Selection Mondiale 1996” проведен в Монреал, Канада, виното „Каберне Совиньон” на ВИ „Две могили” печели бронзов медал. На изложението в Цюрих през следващата година, „Каберне Две Могили” получава сребърна диплома. От 2005 г. Винпром Две могили е собственост на акционерно дружество „Шато Данубия”. През 2006 г. са произведени първите количества бели и червени вина от серията „Dve Mogili Vilage”. През 2007 г. Дегустационната комисия в Плевен дава висока оценка на червените вина от сортовете Мерло и Каберне, и след година на пазара се появява серията „Reserva” от отлежали в продължение на 10 месеца вина. През 2009 г. за първи път на ценителите се предлагат специалните селекции на Мерло и Каберне от серията „Splendide”. Това са вина, отлежали 18 месеца във френски дъбови бъчви.

read more

Производство

Модерен приемен бункер с електронна везна за отчитане на приетото грозде и гроздомелачка на италианската фирма VELO.

Ферментатори

- 4 ротоферментатори по 350 хектолитра за ферментация на червено вино

- 10 ферментатора за бяло вино с обща вме- стимост 110 хектолитра, снабдени

Ферментаторите за бяло и червено вино са снабдени със специални хладилни и вакуумни филтриращи системи;

Резервоари – 80 бетонни резервоара с вместимост 300 хектолитра всеки

Обзаведена лаборатория за пълен анализ на готовото вино

Избено помещение с 50 броя френски дъбови бъчви.

Общият обем на произвежданата продукция е 1500 хектолитра.

 

 

read more